αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   

Ο ρόλος των Πολύτιμων Λίθων στην τύχη & την υγεία

Ο ρόλος των Πολύτιμων Λίθων στην τύχη & την υγεία

Το ρουμπίνι αντιπροσωπεύει τον ήλιο και ανήκει στην κατηγορία των ακριβών πολύτιμων λίθων με κόκκινους χρωματισμούς. Είναι μία θερμή πέτρα και συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Λέοντα.

περισσότερα

Ζώδια ημιπολύτιμοι λίθοι και μέταλλα

Εκτός των κύριων πολύτιμων λίθων, στα ζώδια ταιριάζουν και ημιπολύτιμοι λίθοι καθώς επίσης και μέταλλα.

περισσότερα

Θεραπεία με πολύτιμους λίθους

Από το 1499 π.χ. οι άνθρωποι έχουν αποδώσει στους πολύτιμους λίθους μαγικές ιδιότητες, θεωρώντας ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν μοναδικές θεραπευτικές δυνάμεις.

περισσότερα
Αστρολογικές προβλέψεις

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις