αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   
Πλανήτες

Πλανήτες

Οι Πλανήτες αντιπροσωπεύουν τα κίνητρα μας. Κάθε ένας, εκφράζει μια δύναμη που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο δράσης μας. Οι δυνάμεις αυτές ή ιδιότητες των πλανητών είναι σε πλήρη συνάρτηση με το ζώδιο στο οποίο βρίσκονται και μπορεί ανάλογα με αυτό να είναι σε έξαρση (ευνοϊκή θέση ως προς την εκδήλωση της ενέργειας τους), αδυναμία ή πτώση (δυσμενής θέση ως προς την εκδήλωση της ενέργειας τους). Ο πλανήτης που κυβερνάει ένα ζώδιο, δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη προσωπικότητα του ατόμου. Οι πλανήτες που εξετάζουμε αστρολογικά είναι δέκα.

Ο ήλιος και η σελήνη νοούνται ως πλανήτες, ενώ η γη όχι. Αυτό συμβαίνει διότι τα ουράνια σώματα και οι επιδράσεις των πλανητών μελετώνται με βάση το γεωκεντρικό σύστημα, με κέντρο την γη και όχι τον ήλιο (ηλιοκεντρικό σύστημα).Ανάλογα με τον χρόνο που χρειάζονται για μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο, οι πλανήτες διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Εσωτερικοί Πλανήτες είναι : Ο Ήλιος , η Σελήνη , ο Ερμής, ο Άρης και η Αφροδίτη.

Εκτός του ήλιου, οι πλανήτες αυτοί βρίσκονται πιο κοντά στον ήλιο από ότι η γη και κάνουν πιο γρήγορα την περιστροφή τους γύρω από αυτόν.Εξωτερικοί Πλανήτες είναι : Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας. Οι πλανήτες αυτοί είναι μακρύτερα από τον ήλιο (από ότι η γη) και κάνουν την περιστροφή τους γύρω του πιο αργά.Κάθε πλανητικό σύμβολο περιέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω :Κύκλος (αντιπροσωπεύει το απεριόριστο και αιώνιο πνεύμα, χωρίς την αρχή ή
τέλος, το φίδι που καταπίνει την ουρά του).

Ημισέληνος (εκφράζει την προσωπικότητα και την ουσία, το ορατό μέρος της ύπαρξης
μας, την αθάνατη συνείδηση μας. Το ημισεληνοειδές φεγγάρι αντιπροσωπεύει όλα όσα αλλάζουν στη ζωή και περνούν από διαφορετικές φάσεις).
Σταυρός (αντιπροσωπεύει την μετενσάρκωση των ψυχών στη γη).Διευκρινίζουμε ότι για να έχουμε πλήρη στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα και έγκυρες προβλέψεις, πρέπει μελετήσουμε τον αστρολογικό μας χάρτη (ωροσκόπιο) στο σύνολο του
( ζώδια, πλανήτες, οίκους ή σπίτια και γωνίες).Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έως το 1781 γνωρίζαμε μόνο 5 πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας & Κρόνος) που μαζί με τον Ήλιο και τη Σελήνη διαμορφώνουν τους ¨ Προσωπικούς¨ πλανήτες
(ή παραδοσιακούς).

Οι αρχές του παραπάνω συστήματος που μελετά τις σχέσεις των ζωδίων, των πλανητών και των οίκων ήρθε στο φως πολύ πριν το 1781.
Όταν λοιπόν ανακαλύφθηκαν οι υπόλοιποι πλανήτες (Ουρανός 1781, Ποσειδώνας 1843, και Πλούτωνας 1930), εγέρθηκε ένα ζήτημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώνονταν αυτοί, στο σύστημα των πλανητών. Πριν το 1990 οι νέοι πλανήτες θεωρήθηκαν συν-εξουσιαστές των ζωδίων (σε συνεργασία με έναν από τους παραδοσιακούς πλανήτες),, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 οι νέοι πλανήτες απέκτησαν την απόλυτη εξουσία στα ζώδια τους.

Παρόμοια αστρολογικά άρθρα

Φάσεις Σελήνης

Φάσεις Σελήνης

Σελήνη στη Δύση της (τελείωμα) : Αποτοξινώνει πολύ καλά τον οργανισμό και τον καθαρίζει γενικότερα. Είναι περίοδος για επιτυχής καθαριότητα, επιτυχημένη δίαιτα. Οτιδήποτε γίνεται τη περίοδο αυτής της φάσης του φεγγαριού φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.

περισσότερα
Πλανήτες

Πλανήτες

Οι Πλανήτες αντιπροσωπεύουν τα κίνητρα μας. Κάθε ένας, εκφράζει μια δύναμη που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο δράσης μας. Οι δυνάμεις αυτές ή ιδιότητες των πλανητών είναι σε πλήρη συνάρτηση με το ζώδιο στο οποίο βρίσκονται και μπορεί ανάλογα με αυτό να είναι σε έξαρση (ευνοϊκή θέση ως προς την εκδήλωση της ενέργειας τους), αδυναμία ή πτώση (δυσμενής θέση ως προς την εκδήλωση της ενέργειας τους). Ο πλανήτης που κυβερνάει ένα ζώδιο, δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη προσωπικότητα του ατόμου.

περισσότερα
Οι Πλανήτες στην Αστρολογία

Οι Πλανήτες στην Αστρολογία

Ο ήλιος είναι το πιο δυνατό ουράνιο σώμα που κυβερνά και καθορίζει τη δύναμη της θέλησης και του εγώ. Eυθύνεται για αρετές, όπως η συνείδηση, η ζωτικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ατομικότητας και έκφρασης. Μας ωθεί να γινόμαστε δημιουργικοί, ηγέτες και μας δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη μας βοηθά να ανακαλύψουμε την ταυτότητα μας.

περισσότερα

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις