αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   

Χρωματική Προσωπικότητα Ζωδίων

Χρωματική Προσωπικότητα Ζωδίων

Τα χρώματα έχουν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή δύναμη. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου και των συναισθημάτων του. Αν σε αυτό, προσθέσουμε το γεγονός ότι σε κάθε ζώδιο αποδίδονται ένα ή παραπάνω χρώματα που εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται κινείται και σκέφτεται ένα άτομο, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια της χρωματικής προσωπικότητας των ζωδίων.

περισσότερα

Ζώδια & Στοιχεία της φύσης

περισσότερα

Αστρολογία των ζώων

Όσο παράξενο και αν φαίνεται η αστρολογία επηρεάζει τις ζωές των κατοικίδιων ζώων μας! Πράγματι, σε αρμονία με το ζωδιακό κύκλο πουεφαρμόζεται στον άνθρωπο, υπάρχουν 12 ζώδια και για τα ζώα, με βάση τα οποίαερμηνεύονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους και εξηγείται γιατί όλες οι γάτες και όλοι οι σκύλοι δεν συμπεριφέρονται το ίδιο.

περισσότερα

Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία

Οίκοι ή Σπίτια στην Αστρολογία. Στην Αστρολογία, οι οίκοι ή σπίτια εκφράζουν την εκδήλωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δώδεκα ζωδίων στη καθημερινή μας ζωή.

περισσότερα
Αστρολογικές προβλέψεις

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις