αστρολογία

Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις    Τηλεφωνικές Αστρολογικές Προβλέψεις   
Αστρολογία - Ορολογία

Αστρολογία - Ορολογία

H λέξη Αστρολογία προέρχεται από τις λέξεις "αστέρι" + λόγος, "λέξη".
Η Αστρολογία ασχολείται με την παρατήρηση και τον υπολογισμό των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος, με στόχο τον εντοπισμό των επιδράσεων τους πάνω στο χαρακτήρα, στη καθημερινή ζωή και στο μέλλον των ανθρώπων.

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση τη θέση που έχουν μέσα στο ηλιακό μας σύστημα τα "ζώδια", οι "πλανήτες", οι "οίκοι" και οι "όψεις" (γωνίες) τα οποία παριστάνονται με σύμβολα.

Ο άνθρωπος επιδίωξε να αντιληφθεί τη σχέση που έχουν όσα συμβαίνουν στη γη με τα φαινόμενα του ουρανού από τα πανάρχαια χρόνια, όταν η επιβίωση του είχε άμεση σχέση με τις δυνάμεις της φύσης τις οποίες δεν μπορούσε να θέσει υπό έλεγχο.

Τη βάση στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη αστρολογία τη δημιούργησαν οι αρχαίοι Έλληνες, συνδυάζοντας την προηγμένη κατανόησή τους επάνω στην αστρονομία και τα μαθηματικά και τις περιγραφές που παραδόθηκαν σε αυτούς από τους αστρολόγους/ αστρονόμους (δεν υπήρχε καμία διάκριση εκείνη την εποχή) της αρχαίας Αιγύπτου και Βαβυλώνας.

Η αστρολογία είναι μία μελέτη "κύκλων". Ο ήλιος, το φεγγάρι και οι πλανήτες κινούνται κυκλικά. Μόνο όταν οι αρχαίοι αστρολόγοι παρατήρησαν το φαινόμενο αυτό & ότι ο ήλιος κατά τη διάρκεια της κυκλικής κίνησης του, περνούσε διαδοχικά από δώδεκα αστερισμούς, κατά την διάρκεια των δώδεκα μηνών του έτους, μπόρεσαν να δημιουργήσουν τον "Ζωδιακό κύκλο".

Ζωδιακός, κατά γράμμα σημαίνει "κύκλος των ζώων". Ο ζωδιακός κύκλος αντιστοιχεί σε μία νοητή κυκλική ζώνη στον ουρανό, και γύρω από τη γη που διαιρείται σε δώδεκα ίσα τμήματα, τα ζώδια (Κριός, Ταύρος κ.τ.λ.). Κάθε ζώδιο καταλαμβάνει 30 μοίρες γεωγραφικού μήκους και δρα ως βαρόμετρο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Οι πλανήτες κινούνται μέσα στον ζωδιακό κύκλο σε απόσταση 2-7 μοίρες, με εξαίρεση την απόκλιση του Πλούτωνα. Στο κέντρο του ζωδιακού κύκλου που καταλαμβάνει 360 μοίρες, βρίσκεται η γη. Από το σημείο αυτό τα ζώδια φαινομενικά κινούνται δεξιόστροφα. Η γη όμως εκτελεί δύο περιστροφές. Μία γύρω από τον ήλιο που πραγματοποιείται σε 365,25 ημέρες και μία γύρω από τον άξονα της από τη δύση προς την ανατολή (αριστερόστροφα), που πραγματοποιείται σε 24 ώρες. Δεδομένου ότι η αστρολογία μελετάει τις επιδράσεις των πλανητών με βάση το γεωκεντρικό σύστημα, με κέντρο την γη και όχι τον ήλιο (ηλιοκεντρικό σύστημα), για αυτό το λόγο, ο αστρολογικός υπολογισμός γίνεται αντίστροφα από την φορά του ρολογιού.

Η Αστρολογία αποκαλύπτει στον άνθρωπο τα βαθύτερα στοιχεία της προσωπικότητας του, τις μελλοντικές επιτυχίες και αποτυχίες του. Μας βοηθά να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες που αφορούν τον χαρακτήρα μας & τις δραστηριότητες μας. Είναι σε θέση να προβλέψει πώς θα αισθανθεί κάποιος ή θα συμπεριφερθεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ανακαλύψει ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στη ζωή του. Μπορεί να μας χαρίσει ενόραση ως προς το πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που εγείρονται σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, με τη βοήθεια της αστρολογίας μπορούμε να ερευνήσουμε το (πως), το (γιατί), και το (πότε) των πραγμάτων που περιβάλουν την ζωή μας, καθώς και το πεπρωμένο μας, και μας βοηθά να αποκτήσουμε κατανόηση για τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν πάνω στον δικό μας Πλανήτη, τη Γη.


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Παρακάτω, παραθέτουμε εν συντομία όσα εξετάζει η αστρολογία :

ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ζωδιακός, κατά γράμμα σημαίνει "κύκλος των ζώων". Ο ζωδιακός κύκλος αντιστοιχεί σε μία νοητή κυκλική ζώνη στον ουρανό, και γύρω από τη γη που διαιρείται σε δώδεκα ίσα τμήματα, τα ζώδια (Κριός, Ταύρος κ.τ.λ).

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Αντιστοιχεί στη γραφική αναπαράσταση του ηλιακού μας συστήματος και καταδεικνύει τις θέσεις των πλανητών και τις μεταξύ τους αποστάσεις τη στιγμή της γέννησης μας.
Γι' αυτό το υπολογίζουμε λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία, τον τόπο(γεωγραφικό μήκος και πλάτος)και την ακριβή ώρα γέννησης.

ΤΑ ΖΩΔΙΑ
Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Αιγόκερως, Υδροχόος & Ιχθύς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Φωτιά (Κριός, Λέων, Τοξότης)
Νερό (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθείς)
Γη (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως)
Αέρας (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος)

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
Μεταβλητά : Επικοινωνία = Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθείς
Παρορμητικά : Αρχηγία = Κριός, Καρκίνος Ζυγός Αιγόκερως
Σταθερά : Διοργάνωση = Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
Αρσενικά
Θηλυκά

(ASC) ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ
Eίναι το ζώδιο ή σημείο από το οποίο αρχίζει το ωροσκόπιο μας τη στιγμή της γέννησης μας. Αντιπροσωπεύει το μεσουράνημα του πρώτου οίκου ο οποίος αντικατοπτρίζει τον πραγματικό μας εαυτό, αυτό που είμαστε δηλαδή, ενώ αυτό που δείχνουμε στους άλλους, αντιπροσωπεύεται από το ζώδιο στο οποίο ανήκουμε το οποίο δρα ως βαρόμετρο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μας γνωρισμάτων.

(MC) ΟΙ ΟΙΚΟΙ (τα σπίτια)
Κάθε οίκος μας δείχνει σε ποιους τομείς της ζωής μας θα ενεργοποιηθούμε, στο συγκεκριμένο χρόνο όταν εξετάζουμε τις προβλέψεις. Οι οίκοι αρχίζουν από τον ωροσκόπο και διαιρούνται σε δώδεκα μέρη (1ο - 12ο σπίτι).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ
Είναι ο ήλιος , η Σελήνη ,ο Ερμής ο Άρης η Αφροδίτη,(εσωτερικοί, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας(εξωτερικοί).
Αντιπροσωπεύουν τα κίνητρα μας. Κάθε ένας, εκφράζει μια δύναμη που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο δράσης μας

ΟΨΕΙΣ (ΓΩΝΙΕΣ)
Είναι οι αποστάσεις που δημιουργούν οι πλανήτες μεταξύ τους καθώς περιστρέφονται και διαιρούνται σε έντονες, μέτριες ή αδύνατες. Οι γωνιακές σχέσεις των πλανητών έχουν σαν αποτέλεσμα να επιτείνονται ή να εξασθενίζουν τα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά στοιχεία των πλανητών, επηρεάζοντας ανάλογα την ανάλυση του χαρακτήρα ή των προβλέψεων. (μερικές από αυτές είναι η κλίση, το τετράγωνο, η αντίθεση κ.τ.λ.)

Παρόμοια αστρολογικά άρθρα

Είναι η Αστρολογία επιστήμη;

Είναι η Αστρολογία επιστήμη;

Πολλοί αστρολόγοι προσπάθησαν να θέσουν την αστρολογία αποκλειστικά κάτω από το πρίσμα επιστημονικών αρχών επειδή για την ερμηνεία των προτύπων της ζωής, προβαίνει σε αστρονομικούς υπολογισμούς που έχουν την βάση τους σε αποδεδειγμένες επιστημονικές αρχές.

περισσότερα
Ωροσκόπιο - Αστρολογία

Ωροσκόπιο - Αστρολογία

Κατά γράμμα σημαίνει ¨Ένας χάρτης με τη μορφή που είχε ο ουρανός τη στιγμή που γεννηθήκαμε¨.

περισσότερα
Αστρολογία - Ορολογία

Αστρολογία - Ορολογία

H λέξη Αστρολογία προέρχεται από τις λέξεις "αστέρι" + λόγος, "λέξη".Η Αστρολογία ασχολείται με την παρατήρηση και τον υπολογισμό των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος, με στόχο τον εντοπισμό των επιδράσεων τους πάνω στο χαρακτήρα, στη καθημερινή ζωή και στο μέλλον των ανθρώπων.

περισσότερα
Ωροσκόπος (ASC)

Ωροσκόπος (ASC)

Ωροσκόπος είναι το ζώδιο ή σημείο το οποίο ανατέλλει στον ορίζοντα τη στιγμή της γέννησης μας. Από αυτό αρχίζει το ωροσκόπιο μας & μπορούμε να το προσδιορίσουμε αν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα γέννησης μας.

περισσότερα

Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις Αστρολογικές προβλέψεις